ABOUT USGiải thưởng/Chứng nhận và Quyền sở hữu tri thức

Hyvision hiện có tổng 80 bằng sáng chế .Kể từ khi thành lập năm 2002,chúng tôi đã phát triển hơn bốn mươi công nghệ mới mỗi năm .


Ngày càng có nhiều tài sản tri thức được tích lũy không chỉ trong các lĩnh vực cốt lõi xử lý hình ảnh , xử lý tín hiệu , điều khiển chuyển động , mà còn trong các dự án liên doanh công ty.


Hyvision hiện nay đã và đang phát triển các công nghệ hàng đầu hữu ích và sáng tạo dựa trên nền tảng vững chắc này.

Những thành tựu tri thức được tích lũy trong những năm qua

Thực hành tư tưởng doanh nghiệp đã được chứng minh

Hyvision được đánh giá là một công ty sáng tạo, đầy thách thức dựa trên bí quyết và năng lực kỹ thuật vượt trội đã nhận được nhiều chứng nhận 


.Những chứng nhận được trao tặng từ các vị tổng thống không chỉ là kết quả của kinh doanh mà nó còn là minh chứng cho những nỗ lực trong quá trình phát triển vì lợi ích cộng đồng của Hyvision System.

2016
Nhận danh hiệu doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu
2012
Tổng thống trao tặng giải thưởng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển thương mại

Được KOSDAQ bình chọn là doanh nghiệp triển vọng

trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

2023 2022 2021 2020 2019
2018 2017 2015 2013 2012
2018

Tháp xuất khẩu 100 triệu USD

2017
Tháp xuất khẩu 50 triệu USD
2015
Tháp xuất khẩu 30 triệu USD
2014
Tháp xuất khẩu 20 triệu USD
2014
Bộ trưởng bộ tài nguyên, thương mại và công nghiệp khen thưởng việc thúc đẩy phát triển thương mại và công nghiệp
2014
Chủ tịch tỉnh Gyeonggi trao tặng danh hiệu doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm
2014
Được KIBO công nhận là doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm xuất sắc.
2013
Cục trưởng cục thuế biểu dương là doanh nghiệp đi đầu trong công tác nộp thuế
2013
Được KOSDAQ công nhận là doanh nghiệp triển vọng trên sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc
2013Nhận chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001
2013
Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 9001
2012
Tháp xuất khẩu 10 triệu USD
2011
Tháp xuất khẩu 3 triệu USD
2009
Tháp xuất khẩu 1 triệu USD

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.