ABOUT USChúng ta thách

thức DNA của

sự đổi mới để tạo ra

lợi ích cộng đồng.

Chúng ta thách

thức DNA của

sự đổi mới để tạo ra

lợi ích cộng đồng.


Dựa trên công nghệ năng lực cốt lõi.

 công nghệ xử lý hình ảnh, xử lý tín hiệu, điều khiển chuyển động,
Hyvision System sẽ là trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thông qua sự kết hợp và hợp nhất các công nghệ hiện có và công nghệ mới.

Công nghệ xử lý hình ảnh là điểm khởi đầu cũng là điểm trọng tâm của Hyvision System ,chúng tôi tạo ra những kỹ thuật phán đoán và xử lý thông tin hình ảnh nhanh và chính xác hơn nhận thức của con người . Những kỹ thuật chuyên sâu như ‘Image grabber board, Vision camera, Vision algorithm’ của Hyvision System được công nhận có hiệu suất đứng đầu thế giới.


Công nghệ điều khiển chuyển động thực hiện thao tác một cách chính xác dựa trên kết quả phân tích được thông qua công nghệ xử lý hình ảnh . Đồng thời hiện thực hóa phân loại công việc cũng như tự động hóa thiết bị . Để triển khai công tác nhằm cải tiến thiết bị và nâng cao hiệu quả của thiết bị ,chúng tôi không ngừng nghiên cứu tạo ra các loại robot như robot góc tọa độ , robot Scara và Robot kết hợp.


Hơn nữa trong những năm gần đây Hyvision cho ra thị trường các linh kiện trọng tâm và các thiết bị mới ứng dụng cho nhiều công nghệ xử lý hình ảnh khác nhau nhờ giải pháp bổ sung 3D sensing và các chức năng thông minh khác vào Camera Modul.

Chúng tôi luôn đặt ra những thử thách để tạo ra
nhưng sáng tạo , vì lợi ích cộng đồng.

Chúng tôi nghĩ rằng "Lợi ích cộng đồng- Sáng tạo - Thử thách" là ba giá trị cốt lỗi tạo nên sự

kiên cường và vững chắc trong các mục tiêu mà Hyvision đang hướng tới.
Chính vì vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và dũng cảm đặt ra những thách thức nhằm sáng tạo

ra những thứ mới mẻ mà thế giới chưa có để mọi người xung quanh có cuộc sống tốt hơn.


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.