HISTORY

Globalization

Mở rộng ảnh hưởng trên thị trường toàn cầu

2017 ~

Hyvision System đang lan rộng tầm ảnh hưởng của mình trong thị trường kiểm tra các 

tính năng của điện thoại thông minh toàn cầu bằng các sản phẩm và giải pháp sáng tạo. 

Chúng tôi cam kết phát triển các công nghệ với tinh thần trách nhiệm là người dẫn đầu 

ngành và đang tạo ra một tương lai mới cho ngành .

New Growth engines

Đảm bảo, duy trì động cơ tăng trưởng mới.

2013 ~ 2016

Bằng việc đảm bảo Core component tester và 3D Print như một công cụ tăng trưởng 

mới ,chúng tôi đã và đang chuẩn bị cho một thế giới thay đổi. Ngoài vị trí số 1 toàn cầu , 

chúng tôi đã xây dựng nền tảng cho sự phát triển từ quan điểm dài hạn và không bị lung 

lay trước bất kỳ cuộc khủng hoảng nào.

Global Leader

Vươn lên dẫn đầu toàn cầu

2002 ~ 2012

Hyvison System đã vươn lên vị trí dẫn đầu toàn cầu CCM nhờ liên tục cho ra mắt các sản 

phẩm với công nghệ nổi bật . Lý do giúp chúng tôi có thể duy trì sự tăng trưởng cao 

không chỉ là công nghệ nổi bật, mà còn là sự uy tín của chúng tôi đối với khách hàng và 

thành công của khách hàng cũng chính là thành công của chúng tôi.


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.