ABOUT USĐạo đức kinh doanh

Hyvision System ban hành những nguyên tắc đạo đức kinh doanh là tiêu chuẩn đánh giá giá trị và nguyên tắc hành xử mà tất cả các nhân viên đều phải nghiêm túc thực hiện.

 

Luôn sát vai cùng các thành viên của công ty, khách hàng, cổ đông , công ty đối tác và các cộng sự kinh doanh, chúng tôi đã và đang phấn đấu trở thành một công ty đạo đức( nguyên tắc ) để có thể đóng góp cho xã hội toàn cầu.

Thông tin hướng dẫn

Chúng tôi đã và đang nhận được những thông tin khai báo về những yêu cầu không chính đáng của nhân viên, sự thiếu công bằng trong công việc, các khoản tiền và quà cáp không hợp lý, những vấn đề bất chính liên quan đến kế toán, hiện tượng quấy rối tình dục và những hành vi bất chính khác. Chúng tôi tiến hành điều tra riêng về những vấn đề được khai báo và sẽ nỗ lực hết mình cải thiện được những vấn đề đó một cách kịp thời.


※ Có thể khai báo qua cyber khai báo , email,thư hoặc Fax ※

Cyber

khai báo

Thư

Hyvision
Global center

E-MAIL

ethics@hyvision.co.kr

Fax

+82.31.735.1574


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.