CCM TESTERNó cung cấp nhiều thiết bị kiểm tra khác nhau, bao gồm Active alignment, Focusing, Calibration và Final test. 

HyVISION SYSTEM đang thực hiện vai trò là nhà cung cấp giải pháp số 1 toàn cầu về kiểm tra mô-đun máy ảnh.

Final Image Test

Một khiếm khuyết rất nhỏ trong quy trình sản xuất / lắp ráp modul máy ảnh nhỏ gọn sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của sản phẩm hoàn chỉnh. Thiết bị kiểm tra ở công đoạn sau cùng của Hyvision thực hiện tìm kiếm phát hiện dị vật và kiểm tra độ phân giải cho ống kính giúp hoàn thiện sản phẩm. 

 Sự dụng thiết bị
Công nghệ trọng tâm của Hyvision
  • Kiểm tra độ phân giải của Kính điện thoại
  • Kiểm tra độ phân giải của bộ truyền động
  • Kiểm tra độ phân giải cuối cùng
  • Nắm giữ công nghệ kiểm tra ống kính bằng thuật toán SFR và EIAJ
  • Công nghệ sử dụng thuật toán để kiểm tra dị vật và độ phân giải
  • Nắm giữ công nghệ đo HW / kiểm tra dòng điện/kiểm tra hở dòng điện / kiểm tra ngắn mạch.

Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.