PRODUCT

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù 

V5FP-DUAL-COMBO
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Description

  • phát hành năm 2019 
  • 114×84×39mm 
  • Dual MIPI C-phy 1/2/3 Lane – 1.3Gbps/Lane 
  • Dual MIPI D-phy 1/2/4 Lane – 1.5Gbps/Lane


CATALOGSPECIFICATION
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.