PRODUCT

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù 

V5FP-DUAL
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Description

  • phát hành năm 2018
  • 114×84×39mm
  • PCLe x4 (Gen2)
  • Dual MIPI 1/2/4Lane
  • 1.5Gbps/lane
  • tối đa 32M pixel
  • DDR3 (1Gbit * 2)


CATALOGSPECIFICATION
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.