PRODUCT

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù 

V5FP
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Description

  • phát hành năm 2014
  • 114×84×39mm
  • PCLe x4
  • MIPI : 2/4 Lane
    (dự định bổ sung interfaces MIPI 1 LANE parallel)
  • 1.5Gbps/lane
  • tối đa 32M pixel
  • DDR2 (x16) (1Gbits * 2)


CATALOGSPECIFICATION
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.