PRODUCT

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù 

V5U-R2
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Description

 • phát hành năm 2013
 • 114×84×38.5mm
 • USB3.0
  (trọng tải dữ liệu hình ảnh tiêu chuẩn lên đến 2.5Gbps)
 • MIPI CSI 1/2/4 Lane, MIPI DSI 1/2/4 Lane (tương ứng chế độ video)
  Giao diện song song (data ~10bit)
 • 1.5Gbps/lane
 • tối đa 32M pixel
 • DDR2 (1Gbits * 2)


CATALOGSPECIFICATION
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.