Smart Component

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thùĐiều khiển chuyển động

Công nghệ điều khiển chuyển động là một công nghệ chính tạo ra năng suất thông qua phân loại và tự động hóa thiết bị. 

Đặc biệt,nó được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau bao gồm các robot khác nhau cho các nhà máy thông minh.


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.