Smart Component

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thùXử lý tín hiệu

Công nghệ xử lý tín hiệu độ nét cao của Hyvison vô cùng nổi bật nhờ bổ sung các tính năng mới như 3D sensing cho các thiết bị thông minh. 

Hyvision liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm đầu tiên trên thế giới có thể áp dụng vào các bộ phận và thiết bị mới. 


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.