Smart Component

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thùXử lý hình ảnh 

Công nghệ xử lý hình ảnh- nền tảng của Hyvision , là công nghệ hàng đầu toàn cầu được đai diện bởi các vision camera và vision algorithm. 


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.