Secondary Battery

lắp ráp battery thứ cấp. Ngay cả lĩnh vực giám định hyvision system cũng luôn thách thức với tương lai2nd BATTERY Assembly & Inspection

”lắp ráp battery thứ cấp.Ngay cả lĩnh vực giám định hyvision system cũng luôn thách thức với tương lai.”

lắp ráp battery thứ cấp. trong lĩnh vực giám định Hyvision system luôn vận dụng tối đa công nghệ tích lũy được để dẫn đầu thị trường.


để pin vừa có thể đáp ứng được mật độ năng lượng cao và công suất cao vừa có thể nhỏ hơn Hyvision đã vận dụng các

công nghệ vô song đưa vào sử dụng vì một cuộc sống thuận tiện hơn và một tương lai trong sạch hơn cho nhân loại.


Trong thời đại thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ pin thứ cấp đang phát triển nhanh chóng.

Lĩnh vực pin thứ cấp, đang được sử dụng trong xe ô tô, điện thoại thông minh và các thiết bị điện thoại di động khác nhau và không ngừng thay đổi thế giới, 

là một lĩnh vực kinh doanh rất quan trọng đối với Hy-Vision.

kiểm tra vision plate

know-how của HVS hỗ trợ phát hiện chi tiết các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cực khác nhau dựa trên công nghệ kiểm tra hình ảnh tích hợp.

Sự dụng thiết bị
Công nghệ trọng tâm của Hyvision

trong công đoạn điện cưc pin thứ cấp tiến hành kiểm tra vision plate cực âm cực dương. ( ngoại quan vết đâm, dị vật, chiều rộng,

 chiều dài).

 • sau khi sấy và coating trong thiết bị coating plate tiến hành kiểm tra vision phần dưới, trên chất lượng coating.

    - hạng mục kiểm tra: kiểm tra từng bước, chiều rộng, chiều dài.

                                              loaị bỏ bẩn, vết kéo, sọc, đốm đen, đốm trắng.
 • tự phát triển Light Source / Controller

    - chức năng quản lí tuổi thọ nguồn sáng, điều khiển độ sáng.

 • chức năng repeater để truyền hình ảnh đường dài.

 • tối thiểu hóa lỗi do hiện tượng slip vật liệu- ứng dụng doppler.

 •  quản lí hệ thống thống nhất kết quả kiểm tra thời gian thực tế. (MES).
 • ứng dụng NPU cơ bản AI ASIC ( deep learning)Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.