Secondary Battery

lắp ráp battery thứ cấp. Ngay cả lĩnh vực giám định hyvision system cũng luôn thách thức với tương lai2nd BATTERY Assembly & Inspection

”lắp ráp battery thứ cấp.Ngay cả lĩnh vực giám định hyvision system cũng luôn thách thức với tương lai.”

lắp ráp battery thứ cấp. trong lĩnh vực giám định Hyvision system luôn vận dụng tối đa công nghệ tích lũy được để dẫn đầu thị trường.


để pin vừa có thể đáp ứng được mật độ năng lượng cao và công suất cao vừa có thể nhỏ hơn Hyvision đã vận dụng các

công nghệ vô song đưa vào sử dụng vì một cuộc sống thuận tiện hơn và một tương lai trong sạch hơn cho nhân loại.


Trong thời đại thay đổi nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công nghệ pin thứ cấp đang phát triển nhanh chóng.

Lĩnh vực pin thứ cấp, đang được sử dụng trong xe ô tô, điện thoại thông minh và các thiết bị điện thoại di động khác nhau và không ngừng thay đổi thế giới, 

là một lĩnh vực kinh doanh rất quan trọng đối với Hy-Vision.

Module/ Pack packaging

trong qúa trình lắp ráp pack và module pin thứ cấp Kiểm tra đồng thời giúp giảm thời gian cần thiết cho sản xuất hàng loạt.

Sự dụng thiết bị
Công nghệ trọng tâm của Hyvision

tiến hành đồng thời kiểm tra lắp ráp trong công đoạn pack & module pin thứ cấp.

 • Battery Module Packaging
  • hệ thống inline full auto/ hệ thống inline semi auto.
  • quản lí hệ thống thống nhất kết quả kiểm tra thời gian thực tế.

  • nội hóa linh kiện - đáp ứng giao linh kiện tiêu hao.
  • tốc độ sản xuất -  mỗi năm sản xuất 166 triệu set ( tương ứng với 1 line/ tiêu chuẩn tỉ lệ dùng 90%), 1days : 5,622 (20.3hr)/ C/T : 13 (sec)
 • Battery Pack Packaging 
  • input đồng thời BMS & module lắp case, kiểm tra và đóng gói.
  • kiểm tra tính năng - lắp module/ kiểm tra vision từng tính năng.
  • tốc độ sản xuất - lượng sản xuất mỗi năm trên 51 triệu set ( tương ứng với 1 line/ tiêu chuẩn tỉ lệ dùng 90%), 1days : 1,750 (20.3hr)/ C/T : 42(set).


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.