Smart Comp. Tester

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thùSmart Comp. Tester

HyVISION SYSTEM đã đưa vào Smart Mobile các thiết bị nhập thông tin mới và thông minh như cảm biến 3D và cảm biến đa dạng khác. 

Thông qua công nghệ độc đáo lắp ráp/kiểm tra hiệu quả, Smart Mobile đang giúp bạn làm được nhiều việc hơn.

Sensor Test

Gần đây, thiết bị thông minh được trang bị rất nhiều cảm biến như GPS, thiết bị đo cao độ, thiết bị cân bằng... để kiểm tra vị trí của tôi (hoặc thiết bị thông minh) bằng cách kiểm tra ba chiều hoặc kiểm tra mặt phẳng ngang ở hiện trường kiến trúc.Nó được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra mặt phẳng ngang tại hiện trường kiến trúc. Với mức độ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực ,nhu cầu về độ chính xác của cảm biến ngày càng được chú trọng.


Hyvision cung cấp các thiết bị kiểm tra hiệu suất cảm biến cho phép áp dụng nhiều cảm biến trên các thiết bị thông minh để tạo ra sự tinh xảo và kết quả chính xác . Điều này cho thấy ngay cả khi tồn tại trong điều kiện có nhiều tham số cùng tồn tại thì cảm biến của các thiết bị thông minh vẫn có thể hoạt động một cách bình thường , chính xác và không có bất kỳ vấn đề gì.

Sự dụng thiết bị
Công nghệ trọng tâm của Hyvision
Kiểm tra hình ảnh và kiểm tra HW của camera module
  • Công nghệ đo HW / kiểm tra dòng điện/kiểm tra hở dòng điện / kiểm tra ngắn mạch. 
  • Công nghệ đo hình ảnh như Defect / Stain / Noise

Hyvision sở hữu công nghệ đo HW như Open / Short / Leakage / Current,

 công nghệ đo hình ảnh như Defect / Stain / Noise để kiểm tra sensor. 


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.