ABOUT US


Luôn chú trọng phát triển các hệ thống công nghệ trọng tâm và không ngừng đổi mới 

công nghệ dựa trên sự sáng tạo ,thách thức, vì lợi ích cộng đồng.
Giải thưởng/Chứng nhận và Quyền sở hữu tri thức


Lịch sử phát triển công nghệ mới

Hyvision hiện có tổng 74 bằng sáng chế .Kể từ khi thành lập năm 2002,chúng tôi đã phát triển hơn bốn mươi công nghệ mới mỗi năm . Ngày càng có nhiều tài sản tri thức được tích lũy không chỉ trong các lĩnh vực cốt lõi xử lý hình ảnh , xử lý tín hiệu , điều khiển chuyển động , mà còn trong các dự án liên doanh công ty.

Hyvision hiện nay đã và đang phát triển các công nghệ hàng đầu hữu ích và sáng tạo dựa trên nền tảng vững chắc này.

Những thành tựu tri thức được tích lũy trong những năm qua


Thực tiễn những ý tưởng mà doanh nghiệp đã được chứng nhận 

và nhận thưởng

Hyvision được đánh giá là một công ty sáng tạo, đầy thách thức dựa trên bí quyết và năng lực kỹ thuật vượt trội đã nhận được nhiều chứng nhận 

.Những chứng nhận được trao tặng từ các vị tổng thống không chỉ là kết quả của kinh doanh mà nó còn là minh chứng cho những nỗ lực trong quá trình phát triển vì lợi ích cộng đồng của Hyvision System.


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.