ABOUT US


Luôn chú trọng phát triển các hệ thống công nghệ trọng tâm và không ngừng đổi mới 

công nghệ dựa trên sự sáng tạo ,thách thức, vì lợi ích cộng đồng.
Doanh nghiệp chuyên về thông tin hóa sự vật,

phán đoán, nghiên cứu phân loại.

Hyvision System đang dẫn đầu tương lai với mục tiêu trở thành doanh nghiệp có thể cống hiến

cho nhân loại như một công ty chuyên về "thông tin hóa, phán đoán ,chuyên gia phân loại".

Sự vật

Modul và Smart component

Thông tin hóa

Thu thập thông tin bằng Camera và mạch

Phán đoán

Thuật toán / Nhận thức tầm nhìn

Phân loại

Tự động hóa / Robotics

Dựa trên công nghệ năng lực cốt lõi.

 công nghệ xử lý hình ảnh, xử lý tín hiệu, điều khiển chuyển động,
Hyvision System sẽ là trung tâm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thông qua sự kết hợp và hợp nhất các công nghệ hiện có và công nghệ mới.

Công nghệ xử lý hình ảnh là điểm khởi đầu cũng là điểm trọng tâm của Hyvision System ,chúng tôi tạo ra những kỹ thuật phán đoán và xử lý thông tin hình ảnh nhanh và chính xác hơn nhận thức của con người . Những kỹ thuật chuyên sâu như ‘Image grabber board, Vision camera, Vision algorithm’ của Hyvision System được công nhận có hiệu suất đứng đầu thế giới.


Công nghệ điều khiển chuyển động thực hiện thao tác một cách chính xác dựa trên kết quả phân tích được thông qua công nghệ xử lý hình ảnh . Đồng thời hiện thực hóa phân loại công việc cũng như tự động hóa thiết bị . Để triển khai công tác nhằm cải tiến thiết bị và nâng cao hiệu quả của thiết bị ,chúng tôi không ngừng nghiên cứu tạo ra các loại robot như robot góc tọa độ , robot Scara và Robot kết hợp.


Hơn nữa trong những năm gần đây Hyvision cho ra thị trường các linh kiện trọng tâm và các thiết bị mới ứng dụng cho nhiều công nghệ xử lý hình ảnh khác nhau nhờ giải pháp bổ sung 3D sensing và các chức năng thông minh khác vào Camera Modul.

Chúng tôi luôn đặt ra những thử thách để tạo ra
nhưng sáng tạo , vì lợi ích cộng đồng.

Chúng tôi nghĩ rằng "Lợi ích cộng đồng- Sáng tạo - Thử thách" là ba giá trị cốt lỗi tạo nên sự kiên cường và vững chắc trong các mục tiêu mà Hyvision đang hướng tới.
Chính vì vậy chúng tôi luôn mạnh dạn và dũng cảm đặt ra những thách thức nhằm sáng tạo ra những thứ mới mẻ mà thế giới chưa có để mọi người xung quanh có cuộc sống tốt hơn.

Lợi ích cộng đồng


Chúng tôi tin rằng các công nghệ mà chúng tôi mang đến cho thế giới sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta .Chúng tôi luôn nghĩ tới việc những người xung quanh sẽ được sử dụng những sản phẩm có nhiều tính năng mới, chất lượng cũng như an toàn hơn nhờ những phát minh công nghệ mà chúng tôi tạo ra . Đó là động lực cho chúng tôi nỗ lực không ngừng để nhiều người hơn nữa được hưởng những tiện ích này .

Sự sáng tạo


Để tạo ra lợi nhuận đơn giản , chúng tôi không bắt chước hay làm theo những công nghệ cơ bản đã có sẵn hay những cái mà các công ty khác đã tạo ra . Hơn 70% trong tổng số nhân lực của Hyvision System được phân bổ làm công việc R&D, chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình đã tạo nên một Hyvision đầy sáng tạo .

Thách thức


Chỉ cần là những công nghệ cần thiết cho sự an toàn với tính năng sản phẩm thì dù có khó khăn, vất vả cỡ nào chúng tôi cũng luôn sẵn sàng đối mặt. Những thử thách không ngừng đó không chỉ giúp chúng tôi nâng cao năng lực bản thân mà còn có thể tích lũy thêm tri thức cũng như những bí quyết công nghệ đặc biệt, đó chính là DNA của Hyvision system.


Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.