PRODUCT

Dẫn đầu lĩnh vực kiểm tra tự động Camera Module dựa trên năng lực kỹ thuật đặc thù 

T300
Hỏi giá (Thông tin chi tiết)

Description

  • auto final test ở công đoạn EOL
  • phát hành năm 2010


CATALOGSPECIFICATION
Hyvision global center, 527, Dunchon-daero, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13216, Republic of Korea 

(tel)+82-31-735-1573 | (fax) +82-31-735-1574

COPYRIGHT ⓒ 2018 HyVISION SYSTEM All Right Reserved.